maandag, 3. september 2007 - 15:31

'Voel jij je wel lekker in Stadskanaal?'

Stadskanaal

Op 2 september start een onderzoek met de naam 'Voel jij je wel lekker?' onder het uitgaanspubliek in Stadskanaal. Het doel is te onderzoeken hoe veilig of onveilig mensen zich voelen tijdens een avondje uit. De enquête is onderdeel van de horecanota, waarin horecaondernemers ook de door hun gewenste samenhang en duidelijkheid over regels kunnen terugvinden.

Eén van de doelstellingen van de nota voor horecabeleid is dat 75% van het uitgaanspubliek zich in 2009 veilig voelt in de gemeente. De enquête die vandaag start moet dat gevoel boven tafel krijgen.

In overleg met betrokken partijen – horecaondernemers, politie, brandweer, gemeente en Koninklijk Horeca Nederland – streeft de gemeente bij de uitwerking van geïntegreerd horecabeleid naar een zo breed mogelijk draagvlak. In de nota is onder meer het horecaloket benoemd. De ondernemer wordt vanuit één loket bediend om de effectiviteit van het beleid te vergroten.

De actie ‘Voel jij je wel lekker?’ is een enquête waarmee de gemeente in kaart wil brengen hoe veilig inwoners zich voelen in het uitgaansleven. Binnen de gemeente zijn posters en flyers onder ondernemers en winkeliers verspreid en op scholen uitgedeeld. De posters roepen inwoners van Stadskanaal op de enquêteformulieren ter plekke in te vullen, of de site van de gemeente te bezoeken. Met de uitkomsten van de enquête wil de gemeente indien nodig beleid aanpassen en toewerken naar één van de doelstellingen: het genoemde percentage van ten minste 75% horecabezoekers dat zich veilig voelt in het uitgaansleven.
Provincie:
Tag(s):