woensdag, 31. oktober 2007 - 21:02

Voldoende woningen voor alle doelgroepen

Assen

De gemeente Assen en de drie woningcorporaties, Woonconcept, SWA en Actium, ondertekenen donderdag een overeenkomst met prestatieafspraken. Centraal in de afspraken staat dat er genoeg woningen voor verschillende doelgroepen worden gebouwd en dat deze van de afgesproken kwaliteit zijn.

Vanwege de komst van meerdere woningcorporaties op de Assense woonmarkt, heeft de gemeente Assen ervoor gekozen om duidelijke afspraken te maken met deze drie duurzame en actieve partners. Alle partijen vinden het belangrijk dat er voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen worden gebouwd. Met name het huisvesten van de kwetsbare groepen in de samenleving krijgt aandacht. Uitgangspunt is een aantrekkelijk aanbod in alle prijsklassen bij zowel koop- als huurwoningen.

Met deze overeenkomst bevestigen woningcorporaties de betrokkenheid bij de gemeente Assen. De corporaties bezitten gezamenlijk ruim een derde deel van de Assense woningvoorraad. De woningcorporaties hebben zelf ook belang bij een hoge kwaliteit van de woningen en woonomgeving in Assen. Daarom zijn zij bereid tot investeringen in de sociale en fysieke kwaliteit van de woonomgeving, in de ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed en in welzijns- en leefbaarheidsaspecten in de gemeente Assen. De overeenkomst loopt tot 31 december 2013.
Provincie:
Tag(s):