donderdag, 23. augustus 2007 - 8:45

Volop nieuwbouw in de Stad

Groningen

De woningbouwproductie is dit jaar in de stad Groningen fors toegenomen. Uit de eerste tussenrapportage woningbouw blijkt dat er per 31 mei 2007 1583 woningen in aanbouw zijn. In vergelijking met dezelfde periode van het vorige jaar is dat bijna een verdubbeling van het aantal woningen. De cijfers over de eerste vijf maanden van het jaar laten een belangrijke trendbreuk zien met de vorige jaren waar de woningbouwproductie achter bleef bij de vraag.

Wethouder Frank de Vries is verheugd over de aantallen uit de rapportage: “Er zit duidelijk meer schwung in. Onze inspanningen om de woningproductie te stimuleren werpen hun vrachten af. “

De cijfers komen uit de tussenrapportage woningbouw 2007-1 die het college van B&W heeft vastgesteld. In de rapportage wordt gesteld dat de vijf maatregelen om de woningbouw te versnellen hun vruchten beginnen af te werpen. Zo is er een aanjaagteam ingesteld, wordt er actief gestuurd op cruciale projecten, worden bouwplanprocedures versneld, wordt met corporaties met zogeheten bouwenveloppen gewerkt en wordt er met de woningbouw-accellerator sneller gebouwd.

Met de goede economische vooruitzichten en het toegenomen consumentenvertrouwen heeft de woningbouwproductie zich hersteld. Een productie van 960 woningen in 2007 is zeker en als alles meezit met de voortgang in de projecten kunnen dit er 1100 worden. De verwachting is dat in 2008 het streefgetal van 1350 woningen gehaald wordt.

Wethouder De Vries: “We zien dat de woningbouwproductie de goede kant op gaat. Maar dat is geen reden om achterover te gaan hangen. We zullen blijvend aandacht moeten blijven schenken aan de ontwikkelingen op de woningmarkt. Daarbij willen we ook kijken tussen het verschil in aanbod en vraag. Er zijn meerdere segmenten in de woningmarkt die de afgelopen periode onvoldoende bediend zijn. We gaan dan ook dit najaar het woningbouwprogramma actualiseren.�
Provincie:
Tag(s):