maandag, 1. oktober 2007 - 18:24

Voorlopig geen geld voor Jop's

Kapelle

De afgelopen week is de Jongeren-ontmoetingsplekken (Jop) in de gemeente Kapelle volop in de belangstelling komen staan. De aanleiding was de voorbereidende raadsvergadering van 25 september, waarin de gemeenteraad sprak over een raadsvoorstel om nieuwe Jongerenontmoetingsplekken in wemeldinge en Schore te realiseren.

In Wemeldinge is de oude Jop afgelopen zomer in vlammen opgegaan; in Schore staat een gedoogde caravan, terwijl het college een legale Jop wil plaatsen.

Tijdens de raadsvergadering vertelden burgers uit Wemeldinge en Schore over ervaren overlastsituaties. Daarop heeft de gemeenteraad gezegd voorlopig geen geld voor een Jop beschikbaar te stellen.

De PZC heeft vorige week vooral de reactie van Wemeldingse jongeren laten weten. Als reactie daarop heeft wethouder Kosten van Jeugdzaken de jongeren opgeroepen vooral geen ondoordachte dingen te doen waardoor het gesprek bemoeilijkt wordt. Binnenkort hoop hij met de jongeren te spreken over deze kwestie.

Op donderdag 27 september jl. is de buurtvereniging bijeen geweest in de Wemel. Men blijkt in het algemeen niet tegen een Jop te zijn, maar er moeten goede afspraken gemaakt worden waaraan jongeren zich houden. Bovendien wijst men erop, dat de afspraken gehandhaafd moeten worden. Ook met een afvaardiging uit de buurt zal ik binnenkort overleg voeren.

Omdat beide Jop’s in één raadsvoorstel waren opgenomen, verandert er in Schore op dit moment niets.
Provincie:
Tag(s):