vrijdag, 31. augustus 2007 - 17:15

Voormalig gemeentehuis Stramproy tegen de vlakte

Stramproy

Op woensdag 5 september zal worden begonnen met de sloop van het voormalige gemeentehuis in Stramproy. Wethouder Anton Kirkels zal het eerste deel van het exterieur voor zijn rekening nemen.

Het gemeentehuis aan het Kerkplein in Stramproy is in oktober 1982 geopend. Vanwege de herindeling van de gemeente Stramproy is het gebouw vanaf 1998 niet meer in gebruik als gemeentehuis.

Er zijn verschillende aanleidingen om de locatie Kerkplein en omgeving te herontwikkelen.
Het vrijkomen van het voormalige gemeentehuis is er daar één van. Daarnaast hebben de Rabobank Stramproy en enkele winkeliers de wens geuit om te kunnen verplaatsen of uit te breiden. Tot slot was er de noodzaak om de ruimtelijke kwaliteit van het Kerkplein en de provinciale weg, die door het centrum loopt, te verbeteren.
Nadat het voormalige gemeentehuis en de voormalige basisschool zijn gesloopt, wordt het bouwterrein in de loop van september bouwrijp gemaakt. Zodra de Rabobank naar de tijdelijke huisvesting is verhuisd, zal ook die locatie aan het Kerkplein bouwrijp worden gemaakt. Naar verwachting kan het volledige bouwterrein eind oktober 2007 bouwrijp worden opgeleverd.

Door het opnieuw ontwikkelen van de locaties van het voormalige gemeentehuis, de basisschool en de Rabobank tot winkelruimten en 84 woningen en door herinrichting van het Kerkplein wordt de kwaliteit en het verblijfskarakter van het gebied rond het Kerkplein Stramproy aanzienlijk verbeterd. Het Kerkplein zal in elk geval gebruikt kunnen blijven worden voor de weekmarkt en voor evenementen. Ook de parkeervoorzieningen en de ontsluiting zijn van belang voor die kwaliteitsverbetering. Ter ondersteuning van het goed functioneren van het Kerkplein zal de provinciale weg qua inrichting en voorzieningen goed op het heringerichte plein aangesloten worden.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 2,5 jaar in beslag nemen.
Provincie:
Tag(s):