dinsdag, 27. november 2007 - 12:37

Voorrangsituatie rotondes Dronten gewijzigd

Dronten

In de gemeente Dronten moeten in de huidige situatie fietsers voorrang verlenen aan auto’s die de rotonde verlaten. Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten deze beleidslijn los te laten en de fietsers op de rotonde voorrang te verlenen. Deze voorrangsregel is geheel conform het beleid van de provincie Flevoland en komt overeen met de voorrangsregels voor fietsers die gelden in de overige Flevolandse gemeenten.

Het besluit van het college heeft tot gevolg dat een ombouwoperatie zal moeten plaatsvinden voor alle 10 rotondes in de gemeente Dronten. Deze aanpassingen variëren van kleine tot grote reconstructies. Kleine reconstructies houden in het aanpassen van belijning en bebording plus het aanbrengen van rood asfalt op plaatsen waar fietsers de rijbaan oversteken. Rood asfalt staat voor de fietser en benadrukt de voorrangsituatie voor fietsers.

Grote reconstructies betekenen het opheffen van de fietsstrook op de rotonde en het aanleggen van een nieuw fietspad (voorbeeld rotonde De West - Gangboord - De Zuid).

In week 48, begin week 49 (29 t/m 4 december) wordt de voorrangssituatie van de drie rotondes in de gemeente Dronten al aangepast. Dit gebeurt bij de rotonde Baan/Noorderbaan in Biddinghuizen, de rotonde De Wissel/Fazantendreef in Dronten en de rotonde De West/Gildenpenningdreef in Dronten.

Let dus op! Als u als automobilist een van bovengenoemde rotondes verlaat moet u de fietsers voorrang verlenen. De wens is dat eind 2008 de zes overige rotondes zijn aangepast. In het voorjaar van 2008 worden er al drie aangepakt zodat ook deze voldoen aan de nieuwe voorrangsregels.
Provincie:
Tag(s):