woensdag, 29. augustus 2007 - 16:30

Voorstel: geen nieuwe coffeeshops rond basisscholen

Amersfoort

Nieuwe coffeeshops in Amersfoort mogen zich niet vestigen in een straal van 250 meter rondom een basisschool. De omgeving van scholen voor voortgezet onderwijs was in de stad al taboe voor de shops. Rondom scholen voor hoger onderwijs mogen in de toekomst wel coffeeshops gevestigd worden.

Dat stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. In het voorstel worden de vestigingscriteria voor de shops enerzijds aangescherpt en anderzijds verruimd. Doel van de criteria is om coffeeshops in de stad toe te staan op locaties die zo min mogelijk overlast veroorzaken. Bovendien wordt er naar gestreefd om minderjarige jeugd zo min mogelijk in aanraking te laten komen met de shops. Gebruik van softdrugs wordt in Nederland gedoogd vanaf 18 jaar.
Provincie:
Tag(s):