dinsdag, 31. juli 2007 - 12:22

Voorzitter Europees Parlement opent Euroterminal Coevorden

Coevorden

Vrijdag 19 oktober wordt de vernieuwde en uitgebreide Euroterminal in Coevorden geopend door de voorzitter van het Europees Parlement, professor dr. Hans-Gert Pöttering. Pöttering is een goede bekende van het Europark en de Euroterminal: als Europarlementariër heeft hij deze grensoverschrijdende projecten meerdere keren
bezocht.

De uitbreiding was noodzakelijk om de succesvolle railterminal meer overslagcapaciteit te verschaffen en is met financiële steun van de Europese Unie tot stand gekomen. De door de Bentheimer Eisenbahn
beheerde Euroterminal Coevorden heeft in de afgelopen jaren een forse omzetgroei doorgemaakt.

Waar vier jaar geleden nog 300 duizend ton werd overgezet van trein op vrachtwagen of andersom, zetten de mobiele kranen van de terminal nu jaarlijks ongeveer één miljoen ton aan containers over. Als de uitbreiding gereed is kan de terminal jaarlijks ruim 2,5 miljoen ton verwerken. Met de
uitbreiding van de terminal is een investering van € 12,5 miljoen, van Duitse en Nederlandse partijen, gemoeid.

Boven de grote rivieren onderscheidt Coevorden zich van andere terminals. De railterminal is namelijk via een spoorlijn verbonden met de haven, die 300 meter verderop ligt. Dit maakt de overslag van
ladingen tussen schip, trein en vrachtwagen sneller en daarmee ook goedkoper. Met één handeling kan een container overgezet worden op een andere vervoersmodaliteit. Een ander uniek gegeven is dat de
terminal voor een klein deel op Duits grondgebied ligt; dit levert tijdwinst in grensoverschrijdend transport op.

Innmiddels heeft de Coevorder terminal een vaste positie verworven in het Europese netwerk van railtransport. Wekelijks komen er meerdere treinshuttles, soms zes tot zeven van elk minstens 700 meter lang, met containers en stukgoederen uit de havens van Rotterdam en Amsterdam binnen.

Daarnaast heeft de terminal vaste treinverbindingen met 25 steden in Europa.Vanuit Coevorden gaan de ladingen via het netwerk van Kombiverkehr, de grootste van Europa, naar tientallen economische centra, zoals Hamburg, München, Boedapest, Moskou en Verona. Belangrijke bestemmingen van de 'Coevorder treinen' zijn de terminals van Duisburg en Ludwigshafen. Van hieruit vertakken veel goederenstromen zich via het netwerk van Kombiverkehr naar alle delen van Europa.

Gelijktijdig met de uitbreiding wordt op de terminal een nieuw kantoorgebouw van de Bentheimer Eisenbahn gebouwd. Het pand wordt drie verdiepingen hoog en krijgt met zijn rondlopende glazen gevel een opvallende verschijning.
Provincie:
Tag(s):