vrijdag, 14. september 2007 - 12:10

VROM legt ProRail dwangsom op

Vlissingen

De VROM-Inspectie heeft een dwangsom opgelegd aan ProRail vanwege geluidsoverlast. Overlast die tijdens de nacht wordt veroorzaakt door de goederentreinen op het trajectRoosendaal-Vlissingen. De dwangsom bedraagt 5.000 euro per overtreding met een maximum van 1 miljoen euro.

Voor een aantal baanvakken nabij woonkernen op het traject Roosendaal-Vlissingen gelden snelheidsbeperkingen van respectievelijk 60 en 80 km/uur. Om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken. Deze snelheidsbeperkingen worden structureel in ernstige mate overschreden. De inspanningen die ProRail heeft ondernomen om de maximumsnelheid na te leven hebben niet tot het vereiste resultaat geleid.

Door het opleggen van de dwangsom verwacht de VROM-Inspectie dat ProRail ervoor zorgt, dat de snelheidsbeperkingen niet meer worden overtreden. ProRail kan tegen het besluit bezwaar maken, beroep instellen en een verzoek doen om een voorlopige voorziening.
Provincie:
Tag(s):