woensdag, 28. november 2007 - 15:15

Vrouwenemancipatie hot item in Amsterdam

Amsterdam

Het college van B&W van de gemeente Amsterdam is akkoord gegaan met de notitie ‘Vrouwenemancipatie in Amsterdam’. Met deze notitie wil de gemeente dat er meer aandacht komt voor de emancipatie en maatschappelijke participatie van vrouwen.

Het onderwerp vrouwenemancipatie stond in de jaren ’80 en begin jaren ’90 hoog op de politiek/bestuurlijke agenda in Amsterdam. Er is op het gebied van vrouwenemancipatie wel vooruitgang geboekt. Maar veel doelen van de emancipatieagenda zijn nog niet bereikt en blijkt de emancipatie van vrouwen de afgelopen vijf jaar te stagneren.

Om vrouwenemancipatie teruggeplaatst te zien op de politieke agenda en één stedelijke organisatie op te zetten die voor de belangen van vrouwen opkomt, een visie ontwikkelt en die de gemeente adviseert, wordt een onafhankelijk platform voor vrouwenemancipatie opgezet.

25 Duizend Amsterdamse vrouwen hebben een bijstandsuitkering, tegen 18 duizend mannen. Voor de meeste vrouwen in de bijstand is betaalde arbeid nog geen optie. Het gaat vaak om vrouwen met een laag opleidings- en taalniveau en gebrekkige kennis van de bestaande mogelijkheden. De wethouder Buyne is van mening dat vrouwen steun nodig hebben om kansen te benutten.

In verschillende stadsdelen is de laatste jaren geëxperimenteerd met een intensieve inzet voor de meest kwetsbare vrouwen. In het stadsdeel de Baarsjes zijn onder de noemer ‘Bouwen aan Burgerschap’ 155 vrouwen letterlijk bij de hand genomen. Met een combinatie van engelengeduld en een stok achter de deur in de vorm van een sanctie op de uitkering zijn 140 van de 155 vrouwen uit hun sociale isolement gehaald.

Ze gaan naar school, doen vrijwilligerswerk of participeren op een andere manier. In de Baarsjes is veel geleerd dat nu breder kan worden toegepast. Daarbij zullen de diensten Werk en Inkomen en Maatschappelijke Ontwikkeling en de stadsdelen samen optrekken om de krachten te bundelen. Begin 2008 zal een concreet en uitgewerkt voorstel voor het plan van aanpak aan het college worden gedaan.
Provincie:
Tag(s):