dinsdag, 3. juli 2007 - 19:53

VVD wil persoons budget voor herintredende WAO’ers

Den Haag

Er moet een eind komen aan de ondoorzichtige brij van regelingen rond arbeidsgehandicapten vindt de VVD. Mensen die weer aan de slag willen na een periode van ziekte of na een WAO-herbeoordeling worden geconfronteerd met een wirwar van regelingen.

Werkgevers die arbeidsgehandicapten in dienst willen nemen, krijgen te maken met een enorme administratie. VVD-Kamerlid Stef Blok wil daarom dat het UWV zorgt voor een ‘persoonsgebonden budget’ dat bij de keuring wordt vastgesteld en verder wordt geregeld door het UWV. Ruim de helft van de herkeurde mensen van de afgelopen jaren werkt

Om hiervan gebruik te maken, moet de arbeidsgehandicapte werknemer per afzonderlijke regeling een aanvraag indienen bij het UWV. Een werkgever moet hetzelfde doen. Datzelfde UWV weet op dat moment al wat de behoefte van die werknemer is, omdat die daar immers is gekeurd.

Daarom vraagt VVD-kamerlid Stef Blok in een overleg aan minister Donner om ervoor te zorgen dat het UWV al bij de keuring vaststelt op welke regelingen de werknemer recht heeft en welke bedragen daarbij horen. Dit ‘persoonsgebonden budget’ krijgt de werknemer in een helder overzicht mee met daarbij een duidelijke toezegging van het UWV: zodra de arbeidsgehandicapte een werkgever heeft gevonden regelt het UWV dat het vastgestelde budget wordt uitgekeerd voor de doelen waarvoor dit nodig is. Zonder nieuwe aanvraagformulieren. Zo wordt het werknemer en werkgever aantrekkelijk gemaakt om met elkaar in zee te gaan en kunnen arbeidsgehandicapten veel makkelijker dan nu een passende werkplek vinden.
Provincie:
Tag(s):