vrijdag, 14. september 2007 - 15:10

VVD wil strengere sancties overtredingen veetransporten

Den Haag

VVD-woordvoerster Janneke Snijder heeft in een spoeddebat over veetransporten aangegeven dat er hardere sancties moeten gelden voor de 'knoeiers' die de gehele sector in diskrediet brengen. De misstanden tijdens een aantal diertransporten in de afgelopen periode hebben de VVD geschokt en waren aanleiding voor een spoeddebat.

Er bestaan, volgens Snijder, niet voor niets strenge regels voor exporteurs en vervoerders van vee. Aan deze regels hebben zij zich dan ook aan te houden. Gezien het feit dat er in een sector, waar dierwelzijn prioriteit nummer één moet zijn, zich dergelijke voorvallen kunnen voordoen, pleit de VVD voor een beleid dat er op gericht is ‘knoeiers’ uit de sector te weren. Onder deze ‘knoeiers’ verstaan wij diegenen die herhaaldelijk ernstige overtredingen begaan en die niet de eigen verantwoordelijkheid op kunnen brengen ten opzichte van het belang van het welzijn van dieren tijdens transport.

Volgens de VVD zijn hardere sancties daarom de oplossing. Volgens Snijder kan hier invulling aan worden gegeven door vrachtwagens aan de ketting te leggen of door het intrekken van exportvergunningen.
Provincie:
Tag(s):