vrijdag, 30. november 2007 - 10:02

VVD wil vasthouden aan Zuiderzeelijn

Groningen

De VVD gaat niet akkoord met het besluit van het kabinet de Zuiderzeelijn van tafel te vegen. De argumentatie is niet overtuigend, noch consistent. De VVD vindt dat de geloofwaardigheid van de politiek op het spel staat. Het noorden is jarenlang aan het lijntje gehouden, verwachtingen zijn gewekt en beloftes gedaan. De VVD vindt heel simpel dat de politiek de beloftes moet nakomen.

Paul Krom, woordvoerder van de VVD zegt, 'Mijn fractie heeft de uitkomsten van de balans van maatschappelijke kosten en baten afgezet tegen de politieke wenselijkheid van een Zuiderzeelijn. Op grond van die afweging komt de VVD tot de conclusie dat die Zuiderzeelijn er wél moet komen. Het spoor is belangrijk. Niet voor niets hebben wij in onze tegenbegroting 4 miljard gereserveerd voor investeringen in het spoor.'
Provincie:
Tag(s):