maandag, 21. mei 2007 - 11:43

VVN pleit voor verplicht fietsexamen op scholen

Huizen

Dinsdag vindt voor de 75ste keer het nationale fietsexamen van Veilig Verkeer Nederland plaats. Het fietsexamen is van essentieel belang voor de voorbereiding van jongeren in het verkeer.

Veilig Verkeer Nederland vindt het dan ook onbegrijpelijk dat maar 60% van de leerlingen die schriftelijk examen hebben gedaan, ook deelneemt aan het praktijkexamen, terwijl de positie van jongeren en kinderen in het verkeer juist is verslechterd.

Veilig Verkeer Nederland vindt dan ook dat zowel het praktische als het schriftelijke verkeersexamen een minder vrijblijvend karakter moet krijgen. Een centraal landelijke toets zoals de CITO-toets is dan ook noodzakelijk. Het examen stimuleert (praktische) verkeerslessen op school en het oefenen in de praktijk door ouders.

Verkeersongevallen zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren van 13 tot 15 jaar. In 2006 was weer sprake van een forse stijging onder jongeren in de leeftijd 12-15
jaar van 16 naar 25 doden. Daarnaast was er een stijging onder kinderen jonger dan 12 jaar van 19 naar 21 doden. Om deze reden vindt Veilig Verkeer Nederland dat het Praktisch
Verkeersexamen niet los te koppelen is van het Schriftelijk Verkeersexamen dat in april al heeft plaatsgevonden. De komende tijd wil Veilig Verkeer Nederland achterhalen waarom
praktische verkeerseducatie en deelname aan het Praktisch Verkeersexamen achterblijven bij de theorie.

Het Verkeersexamen - zowel theorie als praktijk - wordt al 75 jaar met succes georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland vindt het zorgelijk dat basisscholen steeds minder tijd besteden aan verkeerslessen, ondanks dat het verkeer in ons land steeds drukker en complexer wordt. Kinderen weten daardoor weinig van de regels en lopen extra risico als ze de weg op gaan. Veilig Verkeer Nederland wil dat
basisscholen een half uur per week vrijmaken voor theoretische en praktische verkeerslessen, om zo op een structurele manier kennis, vaardigheden en houding in het
verkeer bij te brengen.
Provincie:
Tag(s):