vrijdag, 16. november 2007 - 9:13

Waaraan moet de Friese Commissaris v/d Koningin voldoen

Commissaris van de Koningin Ed Nijpels zal per 1 mei 2008 afscheid nemen. Er komt dus een vacature voor een nieuwe Commissaris van de Koningin in Friesland. Provinciale Staten vinden het belangrijk dat dit iemand is, die goed bij Friesland past. Daarom vragen de Staten aan inwoners, instellingen en bedrijven om mee te denken over de verwachtingen ten aanzien van de nieuwe Commissaris.

Tot en met 28 november a.s. krijgen inwoners van Friesland de mogelijkheid hun mening te geven over de nieuwe commissaris van de Koningin door middel van een enquête.

De reacties van de inwoners van Friesland zullen meegenomen worden in de definitieve profielschets voor de nieuwe Commissaris van de Koningin in Friesland. Op woensdag 19 december 2007 is minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ter Horst, te gast in de vergadering van Provinciale Staten. Er wordt dan met Provinciale Staten overlegd over de profielschets en deze wordt dan ook vastgesteld.
Provincie:
Tag(s):