dinsdag, 15. mei 2007 - 7:57

Wachtlijsten sociale Werkvoorziening blijven groeien

Amsterdam

De wachtlijsten voor een plaatsing binnen de Sociale Werkvoorziening in de 4 grote steden blijven groeien. Eind 2006 stonden in de G4 zo’n 3000 personen op de wachtlijst en landelijk zo’n 15.000.

In Amsterdam staan 1200 mensen op de wachtlijst. Er zijn te weinig plaatsen beschikbaar om iedereen die in aanmerking komt binnen een redelijke termijn aan aangepast werk te helpen. Wachttijden van 3 tot 4 jaar zijn momenteel niet uitzonderlijk. Dat leidt grote sociaal-maatschappelijke problemen. Dit blijkt uit het rapport “Impact wachtlijsten Sociale Werkvoorziening� van de G4.

De G4 pleiten voor een extra investering om de wachtlijsten weg te werken. De in het Regeerakkoord aangekondigde extra middelen voor de Wsw kunnen hiervoor worden ingezet. Tegenover deze extra investering staat echter een aanzienlijke besparing, met name doordat SW-werknemers een productieve waarde hebben, geen uitkering meer nodig hebben en belasting betalen.

De G4 willen verder voor de korte termijn iedereen op de wachtlijst een alternatief kunnen bieden, zodat mensen niet onnodig thuis zitten. Daarvoor zijn ruimere mogelijkheden voor inzet van middelen van gemeente en UWV nodig. De wet dient hiertoe te worden aangepast. Voor de langere termijn pleiten de G4 voor het samenvoegen van budgetten voor de Wet werk en bijstand en de sociale werkvoorziening, zodat een samenhangende regie mogelijk wordt. De gemoderniseerde Wsw die naar verwachting per 1 januari 2008 in werking treedt, biedt voor de langere termijn onvoldoende soelaas.
Provincie:
Tag(s):