donderdag, 30. augustus 2007 - 10:32

Wagenborg gaat vernieuwen en uitbreiden

Delfzijl

Koninklijke Wagenborg Delfzijl gaat het kantorenpand aan de Marktstraat en de Oude Schans in Delfzijl uitbreiden en vernieuwen. Het college van B en W heeft dinsdag besloten in principe planologische medewerking hieraan te verlenen.

Het pand aan de Oude Schans is van oudsher onderdeel van de vesting Delfzijl. Met de bouw van nieuwe kantoren wordt dit pand gesloopt. Uit bouwhistorisch onderzoek is naar voren gekomen dat in dit van buiten onooglijke gebouw een belangrijke kern van een 17e eeuws militair utilitair gebouw schuil gaat met een interessante bouwgeschiedenis. Met Koninklijke Wagenborg is afgesproken dat het pand niet ongedocumenteerd gesloopt wordt en dat deze materialen hergebruikt worden of behouden blijven.

De welstandscommissie staat positief ten opzichte van het bouwplan. De normale procedures voor het aanvragen van de vergunningen moeten nog worden doorlopen.
Provincie:
Tag(s):