vrijdag, 13. juli 2007 - 11:44

Wagenwerkplaats aangewezen als monument

Amersfoort

Delen van de Wagenwerkplaats aan de Soesterweg 244 krijgen de status van rijksmonument. Dit heeft minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten. Het gaat om het hoofdgebouw, de veerensmederij, het ketelhuis, de Venkoloods en de beide rolbanen. Stichting Industrieel Erfgoed in de Stad Amersfoort (Siesta) heeft in 2004 de aanvraag tot aanwijzing gedaan. Het complex is eigendom van NS Poort.

NS Vastgoed wilde in 2003 delen van de wagenwerkplaats laten slopen. Enkele inwoners van Amersfoort hebben zich toen in de geschiedenis van deze markante gebouwen verdiept en bij de gemeente een burgerinitiatief ingediend. Dit burgerinitiatief verzocht de gemeenteraad om onderzoek te laten verrichten naar de erfgoedwaarde van de gebouwen en of deze gebouwen gerekend mochten worden tot het roerende industriële erfgoed van Amersfoort.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de Utrechtse Stichting tot behoud van Industrieel Erfgoed (Usine). Deze stichting concludeerde dat het industriële erfgoed van de Wagenwerkplaats van nationaal belang kan worden beschouwd. Siesta heeft daarop op 27 januari 2004 bij het rijk een verzoek tot bescherming als rijksmonument ingediend. De gemeenteraad heeft in de vervolgprocedure een positief advies uitgebracht aan de minister. Dit leidde tenslotte tot de toewijzing tot rijksmonument.
Provincie:
Tag(s):