woensdag, 28. november 2007 - 19:49

Wallage: “Niet vooruitlopen op conclusies onderzoek�

Groningen

Het externe onderzoek naar de informatievoorziening aan de gemeenteraad en het functioneren van de dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken bevindt zich in een afrondende fase. De komende dagen wordt het onderzoek door de onderzoekers afgerond. Het eindrapport wordt dinsdag 4 december gepresenteerd.

Met alle betrokkenen is afgesproken dat niet in het openbaar op mogelijke conclusies vooruit zou worden gelopen, simpelweg omdat die conclusies nog moeten worden getrokken.

Door het feit dat wethouder Verschuren in de openbaarheid op de situatie bij de dienst RO/EZ is ingegaan, is de indruk gewekt dat hij spreekt vanuit de inhoud van de afrondende gesprekken. Ik betreur dat zeer.

Ook de wethouder onderschrijft de gemaakte afspraak, namelijk dat tot aan de publicatie van het rapport in geen enkel opzicht op de inhoud daarvan vooruit zal worden gelopen of gespeculeerd. Hij betreurt dat zijn woorden daartoe wel aanleiding hebben gegeven.
Provincie:
Tag(s):