woensdag, 3. oktober 2007 - 9:54

Wassink voorgedragen als gemeentesecretaris

Veendam

Bert Wassink (50) zal voorgedragen worden als de nieuwe gemeentesecretaris/ algemeen directeur van de gemeente Veendam. Het college zal op dinsdag 9 oktober formeel het benoemingsbesluit bevestigen. Bert Wassink volgt de huidige burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, Eric van Oosterhout, op.

In totaal hebben zich 32 personen kandidaat gesteld voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Veendam. Hiervan zijn zeven personen uitgenodigd voor een gesprek. Op dinsdag 25 september hebben de zeven kandidaten een gesprek gehad met een selectiecommissie (college B&W) en een adviescommissie (ambtelijk + OR). Uit deze gesprekken zijn drie kandidaten geselecteerd die vervolgens een assessment hebben gedaan. De commissies hadden de luxe om uit drie zeer goede kandidaten een keuze te kunnen maken. Met de drie kandidaten zijn op dinsdag 2 oktober de laatste gesprekken gevoerd.

Loopbaan Bert Wassink
Bert Wassink is sinds 2003 werkzaam bij de gemeente Veendam tot 1 januari 2007 in de functie van raadsgriffier. Sinds januari 2007 bekleedt Wassink de functie van adjunct-directeur, sectorhoofd Bestuurs-en Bedrijfsondersteuning en Concern Controller. Hij heeft voor 2003 bij verschillende gemeentelijke overheden functies bekleed als hoofd Belastingen (gemeente Groningen), hoofd Burgerzaken (gemeente Groningen) en hoofd Samenleving (voormalige gemeente Zuidlaren).

De benoeming van Wassink betekent dat het college van burgemeester en wethouders en de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur zich bezig zullen moeten houden met de invulling van de functie van adjunct directeur, sectorhoofd Bestuurs-en Bedrijfsondersteuning en Concern Controller. Dit zullen zij doen in nauw overleg met de Ondernemingsraad (OR) en de ambtelijke organisatie.
Provincie:
Tag(s):