woensdag, 22. augustus 2007 - 7:54

Water op straat als oplossing voor wateroverlast

Den Haag

Door de klimaatverandering zullen hevige regenbuien vaker en heftiger optreden. Water op straat kan een probleem zijn maar is ook essentieel voor de oplossing van regenwateroverlast.

Bijna alle gemeenten worden op kleine schaal geconfronteerd met regenwateroverlast. Gemeenten nemen al maatregelen of hebben deze in voorbereiding.

Negentig procent van de gemeenten geeft in het onderzoek aan dat het afvoeren van regenwater een groot probleem is. Alle riolen in Nederland vervangen blijkt financieel onhaalbaar en zullen we dus moeten wennen aan blanke straten, aldus Rioned, een kennisplatform voor riolering en water.

Volgens Rioned zijn er ook andere oplossingen voor het opvangen van het overtollige regenwater. Zo kan water tijdelijk worden opgevangen in parkeergarages, grachten, parken of straten. Zolang het regenwater de huizen niet inloopt zal de schade bepert blijven, aldus Rioned
Provincie:
Tag(s):