donderdag, 14. juni 2007 - 21:38

Waterkeringen in Roer voor bescherming tegen hoog water

Roermond

Waterschap Roer en Overmaas gunt het werk om twee waterkeringen aan te leggen in de Roer in Roermond, voor een bedrag van ruim 2,3 miljoen euro, aan de combinatie Wegenbouw van de Kreeke BV en Timmermans Infra BV uit Nuth. Het project vloeit voort uit een overeenkomst tussen Rijkswaterstaat De Maaswerken en het waterschap. De waterkeringen worden aangelegd om de bescherming tegen hoog water te vergroten. De werkzaamheden starten in de zomer en duren tot begin 2008.

Bescherming tegen hoogwater is het belangrijkste element in het Zandmaasproject. Dit wordt gerealiseerd door de rivier de Maas meer ruimte te geven om water af te voeren en te bergen en door kadeverhogingen. Dit is nodig om alle bewoners achter de kaden te beschermen tegen hoogwaters die gemiddeld eens in de 250 jaar voorkomen. Waterschap Roer en Overmaas neemt de waterkeringen in de Roer in Roermond voor zijn rekening.

De Maas is een regenrivier die het regenwater snel afvoert. Door klimaatverandering stijgen de temperaturen en valt er meer neerslag. Bovendien is er een toename van bebouwing en wegen in het stroomgebied van de Maas waardoor het regenwater daar niet goed in de grond kan zakken. Zo komt er steeds meer (en sneller) water in de rivier terecht. Gevolg: de waterstand van de Maas stijgt en de kans op overstromingen neemt toe. Met het verruimen van de Maas en het aanleggen/verhogen van 42 kilometer kaden worden de bewoners van het Maasdal straks beter beschermd tegen hoogwater. De waterkeringen in de Roer maken hier onderdeel van uit.
Provincie:
Tag(s):