vrijdag, 9. november 2007 - 19:32

Waterkeringen succesvol gesloten en geopend

Hoek van Holland

In verband met de hoge waterstanden zijn donderdagavond de Maeslantkering in Hoek van Holland, de Hartelkering in het Hartelkanaal en de Oosterscheldekering gesloten. De Oosterscheldekering is sinds vanochtend 8.00 uur weer open. In verband met de hoge waterstanden in de Nieuwe Waterweg, blijven de Maeslantkering en de Hartelkering naar verwachting tot circa 18.00 uur vanavond gesloten. Zolang de Maeslantkering gesloten is, is de scheepvaart vanaf zee naar de Rotterdamse haven gestremd.

Gezien de actuele verwachting ten aanzien van de waterstanden wordt rekening gehouden met een nieuwe sluiting van de Oosterscheldekering.

De Maeslant- en Hartelkering worden geopend op het moment dat het waterpeil aan beide zijden van waterkeringen gelijk is. Wanneer dat niet het geval is, is het niet mogelijk de wanden te openen. Rond 18.00 uur is de opening van de Maeslantkering gestart. Een kwartier tot een half uur later volgde de Hartelkering. De scheepvaart kon wrond 21.00 uur weer naar de Rotterdamse haven. Ruim 2000 bezoekers bezochten het Keringhuis, het publiekscentrum bij de Maeslantkering. Vanuit binnen- en buitenland was er een toestroom van journalisten.

De Maeslantkering is succesvol gesloten tijdens de storm. Tijdens dit proces is een uitgebreid testprogramma uitgevoerd in het kader van het verbeterprogramma van de Maeslantkering. Het verkeer heeft weinig hinder ondervonden van de storm. Regen en wind hebben geen ongevallen veroorzaakt.
Provincie:
Tag(s):