maandag, 23. juli 2007 - 19:15

Wateronderhoud in stad en dorp

Kapelle

Sloten en vijvers maken uw omgeving aantrekkelijk en zorgen voor opvang en afvoer van regenwater. Nu ons klimaat verandert en er steeds vaker hevige buien met veel neerslag vallen, is het belangrijk dat ze goed onderhouden worden. De gemeente Kapelle en het waterschap voeren het onderhoud langs en in sloten, vijvers en andere waterpartijen voortaan samen uit in stad en dorp.

Voorbeelden van onderhoudstaken zijn het maaien van de waterkant en de sloot zelf, het opruimen van zwerfvuil, het baggeren van sloten en vijvers en het onderhoud van natuurvriendelijke oevers.

Samenwerking in het onderhoud, om het op het juiste niveau te brengen en te houden, tussen de gemeente en het waterschap maakt het onderhoud uiteindelijk goedkoper. Het maaiwerk blijft uitgevoerd worden door de gemeente.

Wanneer u een maaimachine ziet op plekken waar niet eerder werd gemaaid, heeft dat te maken met het wegwerken van achterstallig onderhoud. Waterkanten en sloten worden meestal een keer per jaar gemaaid. Wordt de oever ook gebruikt om te recreëren of op te wandelen, dan komt de maaimachine vaker langs.

Heeft u vragen over de werkzaamheden in uw buurt, of heeft u een klacht over de uitvoering er-van, dan kunt u terecht bij uw gemeente Kapelle.

Informatie over de werkzaamheden kunt u vinden op www.wze.nl.
Provincie:
Tag(s):