maandag, 24. september 2007 - 15:52

Wateroverlast Koewei binnenkort verleden tijd

Barneveld

De gemeente Barneveld, het Geldersch Landschap en verschillende gebruikers van de Barneveldse Koewei hebben een oplossing gevonden om een einde te maken aan de – soms – drassige omstandigheden van de grasmat. Deze heeft te kampen met water, dat aan de oppervlakte blijft liggen omdat het niet in de ondergrond kan doordringen.

Het probleem wordt als volgt opgelost: door de grasmat te frezen, de ondergrond diep door te werken en de toplaag opnieuw "rond" te leggen (dat wil zeggen: in het midden van de Koewei ligt de grasmat ongeveer 20 cm. hoger dan aan de buitenzijde), wordt de wateroverlast aanzienlijk verminderd. Daarna wordt de grasmat opnieuw ingezaaid met een sterk graszaadmengsel.

Omdat de ondergrond van de Koewei niet geschikt is voor vrachtverkeer, wordt tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook daarvoor een oplossing aan te brengen. Een verharding van grasbetontegels langs de west- en noordkant van de Koewei maakt het mogelijk om een rondrit te maken tussen de beide tijdelijke bruggen, die vaak ten behoeve van evenementen worden aangebracht. Er is voor grasbetontegels gekozen, zodat het gras daar tussendoor kan groeien en het beeld van de groene Koewei behouden blijft. In de toekomst zal al het (vracht)verkeer van deze drie meter brede strook gebruik moeten maken, zodat de Koewei verder niet door te zwaar verkeer wordt belast.

De werkzaamheden nemen zo'n twee weken in beslag.
Provincie:
Tag(s):