donderdag, 18. oktober 2007 - 8:54

Waterschap baggert weeltjes Brilletjesdijk

Overzande

Het is niet voor z’n tijd dat de weeltjes bij Ovezande worden gebaggerd. De bodem is niet alleen flink verland, het water is bovendien erg voedselrijk (groen). Aannemer Bartels is deze week in opdracht van het waterschap begonnen met het baggeren van twee van de drie welen.

Een flinke klus aangezien er naar schatting zo’n 15.000 m³ bagger bij vrijkomt. De totale projectkosten bedragen € 385.000,-, waarvan € 100.000,- uit subsidie van de provincie bestaat. Het werk moet half december afgerond zijn.

De welen, die zijn ontstaan bij een vroegere dijkdoorbraak, zijn behoorlijk diep. Echter, in de loop der tijd zijn ze door gevallen blad, plantenresten en inwaaiend zand en stof steeds ondieper geworden. Op sommige plaatsen is de laag bagger zo dik dat er weinig water meer over is. Om te voorkomen dat de waterkwaliteit verder achteruit gaat, wordt gebaggerd. Het waterschap gaat een waterdiepte van 2.00 meter realiseren. Tevens worden enkele stuwende duikers aangelegd om het water beter vast te kunnen houden. Door te baggeren behouden de weeltjes hun lokale waterbergingsfunctie.

Het werk wordt juist in deze periode uitgevoerd omdat er nu zo min mogelijk natuurwaarden worden verstoord. De in overvloed aanwezige karpers worden er eerst uitgehaald. Een aantal wordt weer teruggezet.

Het gaat alleen om de grote weel op de kruising van de Brilletjesdijk met de Ambachtsherendijk en de kleinere, meer verscholen weel, oostelijk daarvan.
Provincie:
Tag(s):