dinsdag, 18. september 2007 - 11:34

Waterschap creëert extra waterberging Luysterkreek

Sint Philipsland

Waterschap Zeeuwse Eilanden start deze week met de aanleg van extra waterberging langs de Luysterkreek op Sint Philipsland. Bij hevige regenval is er te weinig ruimte voor de opvang en afvoer van regenwater. In 2006 is dan ook de pompcapaciteit van gemaal De Luyster verhoogd.

En nu wordt ruim vier hectare waterberging met natuurvriendelijke oevers aangelegd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Scheepers BV, Feijter Groep en Reimerswaal BV. Eind november zijn de werkzaamheden afgerond.

Dat het klimaat verandert merken veel mensen. Ook het waterschap speelt hier op in, enerzijds door de capaciteit van gemalen te verhogen anderzijds door het water meer ruimte te geven. Tijdens hevige regenval is er in de Luysterkreek te weinig ruimte voor opvang en verwerking van regenwater. Daarom is er meer waterberging, tijdelijke opslagruimte, nodig. Het doel van het project is dan ook om in het afvoergebied de Luysterkreek extra waterberging en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Dit project komt voort uit het gebiedsplan Sint Philipsland.

In 2006 is de pompcapaciteit van gemaal De Luyster al verhoogd. Het gemaal kan nu meer liters water per minuut afvoeren dan voorheen. Hiervoor is wel voldoende wateraanvoer nodig. Met andere woorden: om het water naar het gemaal te krijgen moeten de watergangen ruim genoeg zijn en daarom worden deze verbreed en gelijkertijd van natuurvriendelijke oevers voorzien.

De projectkosten bedragen € 425.000,- hiervan wordt 25% gesubsidieerd door het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Met dit project wordt invulling gegeven aan de doelstelling van het NBW en de doelstelling vanuit de Kaderrichtlijn Water.

In de zomer van 2003 hebben het Rijk, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen het NBW ondertekend. Daarmee is een koers uitgestippeld voor een nieuwe aanpak in het waterbeleid. Het doel van het NBW is om in 2015 alle watersystemen op orde te hebben. Een ander doel van dit project is het bereiken van een goede ecologische toestand van het water. Deze doelstelling komt voort uit de Kaderrichtlijn Water.
Provincie:
Tag(s):