woensdag, 5. september 2007 - 12:52

Waterschap draagt bij om tekort N57 op te lossen

Middelburg

De aanleg van de N57 op Middelburgs grondgebied is inmiddels gestart. Om de N57 ook over het Veerse grondgebied aan te leggen is er een financieel tekort van 20 miljoen euro.

Het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden stelde onlangs voor om een ‘symbolische’ financiële bijdrage te geven. De hoogte wordt nog nader vastgesteld. Gedacht wordt aan een bedrag van 100.000 euro.

Rijkswaterstaat Zeeland wil pleiten voor extra geld uit Den Haag, maar een symbolische bijdrage vanuit de regio is ook van groot belang. De aanleg van N57 is immers erg belangrijk voor de verkeersveiligheid en de doorstroming binnen de regio. Maar zeker ook om het sluipverkeer op de plattelandswegen tegen te gaan.

Zeeuwse Eilanden stelt wel enkele voorwaarden aan de bijdrage:

- De algemene vergadering van het waterschap moet hiermee instemmen.
- Het waterschap verwacht ook een extra bijdrage van de gemeente Veere.
- Een wijziging in het tracé moet instemming van het waterschap hebben. Een eventuele versobering mag niet leiden tot meer sluipverkeer op de waterschapswegen en ook de verkeersveiligheid mag niet in het geding komen.
- Als er een spaarregeling vanuit de regionale subsidiepot komt, dan vervalt de bijdrage van het waterschap.

Het waterschap hoopt met een bijdrage van alle partijen dat de aanleg van de totale N57 kan worden gerealiseerd.
Provincie:
Tag(s):