vrijdag, 21. december 2007 - 9:13

Waterschap krijgt rijkssubsidie voor dijkversterking

Noord-Beveland

Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft een toezegging gekregen van ruim 1,1 miljoen euro om de dijk langs de Onrustpolder op Noord-Beveland te versterken. De bovenkant en de binnenkant van de dijk worden volgend jaar over een afstand van 1,1 kilometer bekleed met 20 centimeter dik asfalt en daarna afgedekt met zand.

De binnenkant van de primaire waterkering tussen de Veersegatdam en de Oosterscheldekering bestaat voornamelijk uit zand en onderzoek heeft uitgewezen dat de kruinhoogte niet voldoet. Mocht er daarom ooit water over de dijk heen slaan, dan zou de binnenkant van de dijk ‘opgegeten’ kunnen worden en dus alleen maar zwakker worden. Door deze te asfalteren voldoet de dijk weer aan de veiligheidsnorm van een storm die 1 keer in de 4.000 jaar zou kunnen woeden.

De dijk in de Onrustpolder is, samen met de Zwakke Schakels op Walcheren, een van de Zeeuwse projecten van het Hoogwater-beschermingsprogramma (HWBP) van het Ministerie Verkeer en Waterstaat. Het subsidiebedrag van ruim 1,1 miljoen euro dekt de werkzaamheden voor 100%.

Volgend jaar gaat Projectbureau Zeeweringen (een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en beide Zeeuwse waterschappen) de steenbekleding aan de buitenkant van de dijk ook versterken. Om de overlast voor de omgeving te beperken, worden alle werkzaamheden samen uitgevoerd.
Provincie:
Tag(s):