donderdag, 26. juli 2007 - 16:26

Waterschap plaatst stuwen in boerensloten

Venray

Waterschap Peel en Maasvallei gaat in het kader van het project de Stuwende Kracht vanaf oktober 2007 ruim 1000 stuwen plaatsen in boerensloten. Daarvan plaatst het waterschap circa 350 stuwen in de waterlopen van het waterschap. Afgelopen maanden zijn in de Peel en Maasvallei ruim 550 agrariërs bezocht door medewerkers van het waterschap. Zij gaven aan de keukentafel tekst en uitleg over het plaatsen en gebruik van de stuwen. Ruim 90% van de agrariërs heeft toestemming gegeven voor plaatsing van de stuwen.

De Stuwende Kracht vormt onderdeel van de op 27 juni jl. door Waterschap Peel en Maasvallei en provincie Limburg gestarte campagne Nieuw Limburgs Peil. Deze campagne moet er voor zorgen dat de Limburgse grondwaterstand in 2015 op het gewenste peil is. Daartoe wordt een aantal waterconserverende maatregelen genomen, waaronder ook het plaatsen van de stuwtjes.

Vanaf oktober 2007 tot voorjaar 2008 gaat een aannemer aan de slag om de circa 1000 stuwen daadwerkelijk te plaatsen. Als deze klus is afgerond is heeft Waterschap Peel en Maasvallei een belangrijke stap gezet om in 2015 het grondwater op het gewenste peil te hebben.
Provincie:
Tag(s):