maandag, 10. september 2007 - 16:42

Waterschap verbreedt Derringmoerweg en Van Cittersweg

Arnemuiden

Waterschap Zeeuwse Eilanden is deze week begonnen om de Derringmoerweg en een deel van de Van Cittersweg bij Arnemuiden te verbreden. Deze kernverbindende wegen worden steeds intensiever gebruikt en in het verleden zijn er diverse ongevallen gebeurd.

De wegen worden verbreed om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden worden de wegen in twee fasen afgesloten en zijn er omleidingsroutes aangegeven. 12 oktober zijn de werkzaamheden afgerond.

De Derringmoerweg en de Van Cittersweg vormen een doorgaande route naar het Veerse Meer. Om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in de toekomst te vergroten, worden de wegen van 4,90 tot 6,00 meter verbreed. Daarnaast wordt er nieuwe markering aangebracht en er wordt gelijktijdig groot onderhoud uitgevoerd. Vorig jaar is ook de Oranjepolderseweg verbreed, zodat er nu een goede en veilige doorgaande route ontstaat. De totale kosten van het project bedragen € 359.430,-.

Tijdens de werkzaamheden worden de wegen afgesloten en zijn er omleidingsroutes aangegeven. Komend najaar zal de wegberm opnieuw worden ingeplant. De struiken bestaan uit een Zeeuwse haag met bloeiende en besdragende soorten, zoals hondsroos, hazelaar en meidoorn. Het waterschap doet er alles aan om omwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen. Voor bewoners en gebruikers van deze wegen zijn huizen en percelen bereikbaar.
Provincie:
Tag(s):