woensdag, 12. september 2007 - 17:22

Waterschappen en provincie investeren in waterprojecten

Venray

De Limburgse waterschappen gaan in de periode 2007 – 2013 ongeveer 70 miljoen euro investeren in waterprojecten, het Rijk en de Provincie dragen zorg voor aanvullende financiering. De provincie Limburg en de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben hiertoe een uitvoeringsovereenkomst getekend.

Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het ‘op orde’ brengen van het Limburgse watersysteem. Dit betekent dat de kans op wateroverlast in de toekomst wordt beperkt, de beken weer aantrekkelijk worden voor mens, plant en dier en het water schoner wordt. Door de gezamenlijke inspanningen van Provincie en waterschappen kan bovendien al een belangrijk deel van de maatregelen worden uitgevoerd die noodzakelijk zijn om het watersysteem in die toestand te brengen waaraan het moet voldoen op grond van de Europese Kaderrichtlijn.

De investering van de waterschappen van 70 miljoen euro is een belangrijke bijdrage in de totale kosten voor het waterbeheer in Limburg die zijn geraamd op 130 miljoen euro in de komende zeven jaar. De overige 60 miljoen euro komen beschikbaar van de Provincie, het rijk, gemeentes en derden. Met het geld worden ondermeer ruim 4400 ha aan verdroogde natuurgebieden hersteld.
Provincie:
Tag(s):