donderdag, 5. juli 2007 - 12:35

Watertoezicht 2007 gaat zaterdag van start

Zaterdag 6 juli start het jaarlijks terugkerende project Zomerwatertoezicht. Twee maanden lang zullen de Friese diensten in een samenwerking tussen de regiopolitie Fryslân, het KLPD, Provinciale Waterstaat en het Wetterskip Fryslân het toezicht uitvoeren.

De meeste watersporters hebben een basale kennis van de regels en voorschriften op het water. ‘Om ze desondanks te weerhouden van overtredingen - de meeste prioriteiten in het toezicht zijn gericht op deze items – moeten ze weten hoe groot de pakkans op de Friese wateren is’, zegt een politiewoordvoerder.

De toezichthoudende diensten zijn elke dag op het water te vinden. Overdag, ’s avonds, maar op veel momenten ook ’s nachts. Nieuw onderdeel dit jaar is de uitbreiding van het milieutoezicht. Niet alleen vanaf het water maar ook in combinatie met milieuvluchten door een helikopter.

De provincie Fryslân, met name de Friese meren, staan bekend om de uitgebreide mogelijkheden voor de recreatie op en aan het water. Daarbij wordt het natuurschoon tevens geroemd. De provincie Fryslân is ook voor de beroepsmatige binnenscheepvaart een belangrijke ader. Met name het Prinses Margrietkanaal wordt intensief gebruikt door deze beroepsgroep; de vaarroute vanaf het IJsselmeer naar onder andere Groningen, Delfzijl, Heerenveen en Drachten loopt via dit kanaal.

Het Prinses Margrietkanaal is dus de belangrijkste schakel van de provinciale vaarwegen. Het verbindt de Friese Meren met elkaar en het is de doorgangsroute voor de beroepsvaart. Aangezien de zeer vele recreatievaartuigen en de beroepsvaartuigen van hetzelfde, relatief smalle kanaal gebruik maken, is in de zomermaanden een adequaat, verscherpt politietoezicht hierop noodzakelijk. De veiligheid op het water, de belangen van de (beroeps)visserij, de beroepsvaart en de bescherming van de natuur staan in het zomerseizoen op alle Friese meren onder grote druk. Ook op deze wateren is het dan noodzakelijk om een verscherpt toezicht uit te oefenen.
Provincie:
Tag(s):