zaterdag, 23. juni 2007 - 13:18

Weert behoudt Keurmerk Veilig Ondernemen

Weert

De binnenstad van Weert behoudt de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit blijkt uit de audit die een onafhankelijke certificeringsinstelling heeft gehouden in de binnenstad van Weert.
Het samenwerkingsverband van lokale ondernemers en lokale overheid functioneert goed, maatregelen ter verhoging van de veiligheid zijn uitgevoerd en geëvalueerd en de nieuwe plannen voor de jaren 2007 en 2008 hebben draagvlak bij de samenwerkingspartners. Dit heeft de gemeente Weert vrijdag bekend gemaakt.

Twee jaar geleden behaalde het winkelcentrum van Weert de eerste KVO-ster, die zich richt op de veiligheid in het openbare gedeelte van het winkelgebied. Deze KVO-ster liep in juni 2007 af. De afgelopen jaren heeft de werkgroep KVO hard gewerkt om de afgesproken maatregelen ter verbetering van de veiligheid in het winkelgebied uit te voeren. Dit heeft goede resultaten opgeleverd en is beloond met het behoud van de eerste KVO-ster. Voor de jaren 2007 en 2008 ligt er een nieuw plan van aanpak, waarmee de werkgroep KVO aan de slag gaat.

We zijn er nog enkele aandachtspunten voor de werkgroep KVO opgesteld. Zo is er een nog groter draagvlak nodig van de ondernemers en moet de aangiftebereidheid verder omhoog. Ook de communicatie richting ondernemers verdient nog de nodige aandacht. Op 10 september organiseert de KVO-werkgroep dan ook voor alle ondernemers van Weert de bijeenkomst ‘Veilig ondernemen doen we sámen’.

Verder gaat de KVO-werkgroep onderzoeken of de binnenstad ook in aanmerking kan komen voor de tweede KVO-ster. Deze tweede KVO-ster richt zich op de aanwezigheid van (on)bewaakte fietsenstallingen, goede parkeerplaatsen en het onderhoud van de binnenstad.
Provincie:
Tag(s):