woensdag, 5. december 2007 - 21:10

Weert ontwikkelt sociaal rampenplan

Weert

De gemeente Weert gaat, in samenwerking met diverse partners, als een van de eerste gemeenten in Nederland een sociaal calamiteitenplan ontwikkelen. Het sociaal calamiteitenplan richt zich op hoe te handelen als zich op sociaal maatschappelijk vlak iets voordoet dat een maatschappelijke nasleep kan krijgen. In Weert zal het te ontwikkelen plan gericht zijn op calamiteiten zoals rellen, vechtpartijen, familiedrama´s, zo meldt de gemeente.

Gemeenten in Nederland zijn verplicht een rampenplan te hebben. Deze rampenplannen zijn gericht op grote branden, ontploffingen, natuurrampen en dergelijke. Voor calamiteiten op het sociaal maatschappelijk vlak bestaan geen plannen in Nederland. Toch kan er zich in elke gemeente, ondanks alle preventiemaatregelen en voorzieningen op diverse terreinen, op sociaal maatschappelijk vlak iets voordoen dat een maatschappelijke nasleep kan krijgen. De aanpak, zorg en nazorg van de gevolgen van sociale calamiteiten nopen tot afstemming, samenwerking en regie.

FORUM, instituut voor multiculturele ontwikkeling, heeft ervaring opgedaan met interetnische spanningen. FORUM ondersteunt de gemeente Weert dan ook bij de ontwikkeling van het sociaal calamiteitenplan, dat toepasbaar zal zijn op maatschappelijke calamiteiten van allerlei aard en dus niet in het bijzonder interetnisch. Het ontwikkelde plan zal ook toepasbaar zijn in andere Nederlandse gemeenten.

FORUM kiest de gemeente Weert als pilotgemeente, omdat Weert een gemeente is waar op uitvoerend niveau goede samenwerkingsverbanden zijn en goede initiatieven lopen, zoals het Meldpunt overlast jeugd, Veiligheidshuis Midden-Limburg, convenant veilige school, zorgadviesteams op scholen en dergelijke.
Provincie:
Tag(s):