donderdag, 13. december 2007 - 7:49

Wegbeheerders bestrijden samen gladheid op Zeeuwse wegen

Zeeland

De Wegbeheerders Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Zeeland Seaports, NV Westerscheldetunnel en de Zeeuwse waterschappen werken voor het eerst samen in de gladheidbestrijding op de Zeeuwse wegen. Dit seizoen voor gladheidbestrijding loopt vanaf heden tot en met april 2008.

Door samen te werken in de bestrijding van wintergladheid wil men een vlotte en veilige doorgang over de wegen ook bij winters weer mogelijk maken. Het beleid is er op gericht om de veiligheid voor weggebruikers te vergroten. Hierbij geldt het uitgangspunt om de bestemde wegen gelijktijdig te bestrooien.

Gezamenlijk is besloten om één aannemer, Ballast Nedam, te contracteren om de gladheid op de Zeeuwse wegen te bestrijden. Deze aannemer schakelt voor de uitvoering lokale ondernemers in. Het contract met Ballast Nedam is aangegaan voor een periode van vijf jaar en eindigt op 30 april 2012.

De wegen waarop wordt gestrooid, zijn voornamelijk wegen buiten de bebouwde kom die een belangrijke verbindende functie hebben. Deze worden intensief gebruikt, dienen voor openbaar vervoer of wegen die een schakel vormen in belangrijke woon-, school- of werk(fiets)routes.

Op 11 december 2007 heeft de generale repetitie plaatsgevonden. Gladheidbestrijding in de gebieden van de 6 samenwerkende wegbeheerders vanuit één contract. Deze generale repetitie is door de temperatuursdaling overgegaan in de eerste preventieve strooiactie Zeeland breed. Een grote actie als deze gaat altijd gepaard met enkele opstartproblemen, deze wordt geëvalueerd en daar waarnodig bijgesteld.

Uiteraard blijft ondanks de gladheidbestrijding gelden dat weggebruikers hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen tijdens winterse omstandigheden. Dat betekent dat, uit het oogpunt van verkeersveiligheid, de snelheid en het gedrag in het verkeer aangepast moeten worden aan de omstandigheden. Hierdoor zullen ongelukken zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.

Vanwege het milieu en de hoge kosten is het strooien op de wegen in het buitengebied niet mogelijk. Om deze reden wijzen wegbeheerders de weggebruiker erop extra alert te zijn wanneer de kans op gladheid groot is.
Provincie:
Tag(s):