dinsdag, 31. juli 2007 - 10:15

Wegwerkers vinden skeletten

Utrecht

Bij archeologische opgravingen aan de Marnixlaan zijn graven gevonden, die behoorden bij een middeleeuws klooster. Ook zijn delen van de fundamenten van het klooster blootgelegd. Tijdens straatwerkzaamheden werd een skelet aangetroffen, waarover ook de politie is ingelicht. Onderzoek van Utrechtse archeologen wees uit dat de wegwerkers zijn gestuit op de overblijfselen van graven die lagen bij het middeleeuwse kartuizerklooster Nieuwlicht. Dit klooster stond tussen 1392 en 1580 op deze plek.

Vervolgens is ter plekke een archeologisch onderzoek gestart. Inmiddels zijn dertien graven gevonden, vermoedelijk van monniken uit klooster. Aangezien er ook spijkers gevonden zijn, lagen zij waarschijnlijk begraven in kisten. De lichamen lagen volgens de christelijk traditie in oost-westelijke richting. In de graven zijn geen grafgiften aangetroffen.

Behalve de graven zijn er delen van het klooster gevonden, waaronder fundamenten van de kloostergang. Een overwelfde tunnel heeft misschien als watertoevoer gediend. Het is mogelijk dat deze toevoer doorloopt tot de rivier de Vecht.
Provincie:
Tag(s):