maandag, 9. juli 2007 - 14:02

Wegwerkzaamheden Farsumerweg - Opwierderweg

Appingedam

In de week van 9 tot 14 juli worden werkzaamheden verricht op het kruispunt Farmsumerweg/Opwierderweg/Energieweg. Ten behoeve van een betere scheiding tussen verkeersstromen op het kruispunt laat de gemeente de trottoirbanden op de Farmsumerweg tussen het fietspad en de rijbaan verlengen. Het fietspad aan de zuidoostzijde wordt aangepast.

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt het verkeer gedurende de werkzaamheden middels verkeerslichten over één rijstrook geleid. Hierdoor zal tijdelijk verkeershinder ontstaan.
Provincie:
Tag(s):