woensdag, 4. juli 2007 - 15:37

Welzijnsniveau Amsterdamse bevolking niet sterk veranderd

Amsterdam

Op woensdag 3 juli heeft wethouder Buyne van Amsterdam de onderzoeksmonitor ‘Staat van de Stad IV’ in ontvangst genomen. De monitor geeft inzicht over het wel en wee van de Amsterdammers op sociaal terrein.

Het gemiddelde welzijnniveau voor Amsterdammers is tussen 2000 en 2006 niet sterk veranderd. Wel gaat het beter met de stad op een aantal deelterreinen zoals de economie, werkgelegenheid en op het gebied van veiligheid. Maar niet alle bevolkingsgroepen profiteren hiervan, waardoor de verschillen tussen groepen en gebieden in de stad groter worden.

Dit blijkt uit ‘De Staat van de Stad Amsterdam’, een tweejaarlijkse monitor die een overzicht geeft van de participatie en leefsituatie van (groepen) Amsterdammers. ‘De Staat van de Stad’ komt voor de vierde keer uit en is in opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemaakt door de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam.

De wethouder is van mening dat de monitor aantoont dat het goed gaat met de stad in het algemeen, maar dat sommige mensen en gebieden daar minder van profiteren dan andere. Nu is het zaak te zorgen dat iedereen profiteert.

De gegevens in ‘De Staat van de Stad’ zijn voor een groot deel gebaseerd op een enquête onder ruim 3.500 Amsterdammers van 18 jaar en ouder. Zij zijn ondervraagd over hun participatie op velerlei terreinen, zoals maatschappelijke-, culturele- en politieke participatie, en over hun woonsituatie. Bij elkaar opgeteld leidt dat tot de leefsituatie-index,
een maat die de welzijnspositie van groepen Amsterdammers in beeld brengt.
Provincie:
Tag(s):