maandag, 23. april 2007 - 21:34

Wereldverkeers-veiligheidsweek van start

Regio

Vanaf vandaag tot en met zondag vindt de eerste Wereldverkeersveiligheidsweek plaats. Op initiatief van de Verenigde Naties is het thema gericht op de veiligheid van jonge verkeersdeelnemers.

In Drenthe is gedurende de hele week extra aandacht voor activiteiten rond verkeersveiligheid. Zo ontvangen scholen het Drents Verkeersveiligheidslabel, kunnen mensen in Emmen kennismaken met het succesvolle project Alcoholvrij op Weg en leggen kinderen het praktisch verkeersexamen af.

Meer verkeersveiligheid krijg je als samenleving niet kado. Naast de overheid moeten ook weggebruikers zelf en organisaties een actieve rol nemen om het verkeer veiliger te maken. In Nederland zetten veel instanties en vrijwilligers zich in om de veiligheid van jonge verkeersdeelnemers te verbeteren. In de Wereldverkeersveiligheidsweek kunt u zien hoe dat gebeurt, zowel op landelijk als lokaal niveau.

Bij de Nederlandse activiteiten in de Wereldverkeersveiligheidsweek werken de volgende partijen samen: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, provincies, gemeenten, politie, VVN, ANWB, Fietsersbond, BOVAG, Team Alert en SWOV.
Provincie:
Tag(s):