donderdag, 19. juli 2007 - 9:49

Werkeloosheid daalt opnieuw

Den Haag

In het tweede kwartaal van 2007 waren gemiddeld 346 duizend personen werkloos. Dit kwam overeen met 4,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,5 procent. In het afgelopen halfjaar daalde het aantal werklozen met gemiddeld 6 duizend per maand. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Gecorrigeerd voor seizoeneffecten kwam de werkloosheid in het tweede kwartaal uit op gemiddeld 353 duizend personen, 4 duizend meer dan in de periode maart-mei. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling van de werkloosheid over een langere periode te bekijken. Vergeleken met een halfjaar eerder was het aantal werklozen 38 duizend lager. Dit komt overeen met een daling van gemiddeld ruim 6 duizend per maand.

In het tweede kwartaal van 2007 waren gemiddeld 346 duizend mensen werkloos, 61 duizend minder dan een jaar eerder. De grootste afname kwam voor rekening van de 25-44-jarigen. In deze leeftijdsgroep daalde de werkloosheid in een jaar tijd met 53 duizend. Het werkloosheidspercentage daalde tot 3,5 procent.

Bij de 45-plussers was de afname minder groot. Het aantal werklozen daalde met 8 duizend tot 124 duizend personen. In het tweede kwartaal van 2007 was 4,4 procent van de oudere beroepsbevolking werkloos.

In het tweede kwartaal van 2007 waren 88 duizend jongeren werkloos, vrijwel evenveel als een jaar geleden. Het aantal werkende jongeren nam wel fors toe. Door de gunstige situatie op arbeidsmarkt zijn er voor het eerst in jaren meer jongeren die een baan hebben of daarnaar op zoek zijn. De arbeidsparticipatie van jongeren is gestegen van 43,5 procent in 2006 tot bijna 45 procent in het tweede kwartaal van 2007.
Categorie:
Tag(s):