donderdag, 20. september 2007 - 9:37

Werkeloosheid gedaald

Groningen

In de periode juni-augustus 2007 waren gemiddeld 342 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,4 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,3 procent. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in het afgelopen halfjaar met gemiddeld 5 duizend per maand. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Gecorrigeerd voor seizoeneffecten kwam de werkloosheid in de periode juni-augustus 2007 uit op 345 duizend personen, 10 duizend minder dan in de voorgaande driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar is de werkloosheid met gemiddeld 5 duizend per maand afgenomen.

In de periode juni-augustus 2007 was het aantal werklozen 59 duizend lager dan een jaar eerder. Onder mannen is de werkloosheid sterker gedaald dan onder vrouwen. Bij de mannen daalde de werkloosheid in een jaar tijd met 37 duizend tot 151 duizend en bij de vrouwen met 22 duizend tot 190 duizend.

Steeds meer vrouwen zijn actief op de arbeidsmarkt. Daardoor neemt hun aandeel in de werkzame beroepsbevolking toe, maar daalt de werkloosheid onder vrouwen minder snel. Van de mannelijke beroepsbevolking is 3,5 procent werkloos en van de vrouwelijke
Categorie:
Tag(s):