dinsdag, 1. mei 2007 - 15:25

Werkgevers goederenvervoer krijgen laatste waarschuwing

Den Haag

CNV landelijk onderhandelaar voor het Beroeps-goederenvervoer Joost van Egmond heeft dinsdag de werkgevers-organisaties Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Transport en Logistiek Nederland (TLN) per brief een laatste waarschuwing gestuurd.

In de brief stelt van Egmond dat werkgevers tot zaterdag 12 mei de tijd hebben om een ultimatum, met daarna de mogelijkheid van werkstakingen, te voorkomen. In dat weekend
zijn er zogenoemde driekwartvergaderingen. Van Egmond: 'Als dan een meerderheid van 75 procent van de aanwezige leden actie wil voeren, volgt meteen daarna een ultimatum, waarna stakingen niet meer uit te sluiten zijn.'

Afgelopen weekend veroordeelden zowel het vakgroepbestuur als de cao-commissie van CNV Beroepsgoederenvervoer het eindbod van werkgevers al unaniem naar de prullenbak. Zij
besloten ook dat er op diverse plaatsen in het land prikacties volgen tot het weekend van 12 mei. 'De leden zijn woedend. Werkgevers blijven hen vooral als kostenpost zien, waarop
na jaren nog steeds bezuinigd moet worden. En dat in een tijd waar het juist van groot belang is om wervend op de arbeidsmarkt bezig te zijn', aldus van Egmond.

Aanstaande donderdag 3 mei, maandag 7 mei en donderdag 10 mei organiseert de bond prikacties op diverse parkeerplaatsen in het land.

Het cao-overleg liep half april vast, doordat werkgevers een laatste bod deden, waarna zij niet meer wilden onderhandelen met bonden.

Transport en Logistiek Nederland is zeer teleurgesteld dat de vakbonden doelbewust het imago van de sector in gevaar brengen door op te roepen tot zogenaamde ludieke acties.

De cao geldt voor zo'n 135.000 werknemers.
Provincie:
Tag(s):