zondag, 8. juli 2007 - 7:46

Werkloosheid Amsterdam daalt opnieuw

Amsterdam

De werkloosheid in Amsterdam is opnieuw aanzienlijk gedaald. Met 7.4 % op 1 januari gaat het niet slecht met de stad. Tien jaar geleden bedroeg het percentage nog 10% en in de loop der jaren nam het af om vervolgens weer iets toe te nemen in 2004.

Vanaf 2005 is er opnieuw een daling ingezet. Overigens is er wel een verschil per wijk waar te nemen in de cijfers. In de centraal gelegen buurtconcentraties nam het af om niet meer te stijgen terwijl op andere plaatsen de werkloosheid de werkloosheid iets schommelde. Bos en Lommer en Geuzenveld-Slotermeer hebben nu de meeste bij het CWI ingeschreven inwoners. In Amsterdam Noord en Zuid Oost nam het aantal werklozen het minste af.
Provincie:
Tag(s):