donderdag, 18. oktober 2007 - 9:56

Werkloosheid neemt verder af

Den Haag

In de periode juli-september 2007 waren gemiddeld 328 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 4,3 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dit nog 5,4 procent. De voor seizoeneffecten gecorrigeerde werkloosheid daalde in het afgelopen halfjaar met gemiddeld 7 duizend per maand. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Gecorrigeerd voor seizoeneffecten kwam de werkloosheid in de periode juli-september 2007 uit op 333 duizend personen, 14 duizend minder dan in de voorgaande driemaandsperiode. Vanwege het steekproefkarakter van de cijfers is het beter om de ontwikkeling over een langere periode te bekijken. In het afgelopen halfjaar is de werkloosheid met gemiddeld 7 duizend per maand afgenomen.

De niet voor seizoen gecorrigeerde werkloosheid was in de periode juli-september 2007 eenvijfde lager dan een jaar eerder. De werkloosheid nam af in alle leeftijdsgroepen, maar bij de 25-44-jarigen was de afname relatief sterker dan bij de jongeren en de 45-plussers. In het afgelopen jaar daalde de werkloosheid onder 25-44-jarigen met 39 duizend personen tot 133 duizend. Het werkloosheidspercentage kwam daarmee op 3,4.

In de periode juli-september 2007 waren 84 duizend jongeren werkloos, 16 duizend minder dan een jaar eerder. De jeugdwerkloosheid daalde daarmee tot 8,9 procent.

Bij de 45-plussers daalde de werkloosheid met 23 duizend tot 112 duizend personen. In de periode juli-september was 3,9 procent van de oudere beroepsbevolking werkloos.
Categorie:
Tag(s):