zondag, 20. mei 2007 - 15:25

Werkzaamheden ‘Hannie Schaftweg (N351)’ van start

Emmeloord

De onlangs aangekondigde onderhoudswerkzaamheden aan de Hannie Schaftweg gaan op maandag 21 mei a.s. van start. Het werk wordt in een 3-tal fases uitgevoerd. Begonnen wordt met het gedeelte tussen de Espelerweg (N714) en de rotonde ‘ Pilotenweg’. Deze eerste fase, waarin ook de werkzaamheden aan de brug over de Éspelervaart’ worden uitgevoerd, duurt tot en met vrijdag 8 juni. Medio juli verwacht men het project af te ronden.

Vanaf maandag 11 juni wordt begonnen met het gedeelte tussen de rotonde ‘ Pilotenweg’ en de rotonde ‘Karel Doormanweg/Randweg’. De werkzaamheden in het gedeelte tot en met de op-/afrit naar de Urkerweg dienen uiterlijk donderdag 21 juni (fase 2) te zijn afgerond. De werkzaamheden in het resterende gedeelte tot aan de rotonde ‘ Pilotenweg’ en de werkzaamheden aan de brug over de ‘Urkervaart/Urkerweg’, duren tot en met vrijdag 13 juli (fase 3).

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden dienen de weggedeelten waarin wordt gewerkt te worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit kan niet anders vanwege wettelijke maatregelen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden (ARBO) van de wegwerkers. Daarnaast kunnen sommige maatregelen niet zonder stremming van het weggedeelte worden uitgevoerd doordat delen van de verhardingsconstructie moeten worden opgebroken en of omdat de veiligheid van de weggebruikers en hun voertuigen niet afdoende kan worden gegarandeerd.

Het (doorgaande) verkeer wordt door middel van borden omgeleid. Zo wordt verkeer uit de wijken ‘Emmeloord West’ en ‘de Erven’ dat de Hannie Schaftweg gebruikt om rijksweg A6 te bereiken, gedurende de hele periode dat er werkzaamheden worden uitgevoerd via de Espelerweg (N351)/Muntweg (N351) naar rijksweg A6 geleid. Het omgekeerde geldt ook: verkeer op rijksweg A6 komende uit de richting Lelystad en met bestemming de woonwijken Emmeloord West’ en ‘de Erven’ wordt bij de afslag ‘Hannie Schaftweg’ (nr. 14) verzocht gebruik te maken van de afslag ‘Muntweg’ (nr. 15).

Het brom-/fietsverkeer kan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad, maar krijgt bij de bruggen over de ‘Espelervaart’ en de ‘Urkervaart/Urkerweg’ wel te maken met een aangegeven omleiding op het moment dat daar werkzaamheden worden uitgevoerd.

De werkzaamheden omvatten in hoofdzaak het vervangen van oude gescheurde asfaltlagen door nieuwe asfaltlagen en het aanpassen van de huidige inrichting en vormgeving van het weggedeelte aan de laatste inzichten op het gebied van een (duurzaam) veilige weginrichting .
Dit houdt in ondermeer in, dat in het midden van de rijbaan twee onderbroken strepen worden aangebracht en dat de doorgetrokken kantstrepen worden vervangen door onderbroken strepen. Ook worden in beide kantstroken (strook tussen kantstreep en het einde van de asfaltverharding) zogeheten ‘schrikstroken’ aangelegd. Tot slot worden in de beide kantstroken wegdekreflectoren aangebracht. Deze vervangen de huidige bermplanken.
De werkzaamheden aan de bruggen over de Espelervaart en de Urkerweg/Urkervaart omvatten in hoofdzaak het uitvoeren van herstel- en conserveringswerkzaamheden aan de betonconstructies en de overige onderdelen van de bruggen, zoals leuningen, geleiderails, voegovergangen, taluds. Speciale aandacht zal uitgaan naar de verbetering van de afvoer van het regenwater, omdat hiermee de levensduur van een de bruggen aanzienlijk kan worden verlengd.

Meer informatie over deze en andere werkzaamheden aan het provinciale wegennet kunt u vinden op de provinciale internetpagina.
Provincie:
Tag(s):