maandag, 25. juni 2007 - 18:12

Werkzaamheden N307 Kampen-Dronten

Dronten

De provincie Overijssel en de provincie Flevoland gaan de verkeersveiligheid op de provinciale weg N307, gedeelte Kampen-Dronten, verbeteren. De werkzaamheden worden gecombineerd met het uitvoeren van groot onderhoud. In de periode eind augustus tot en met eind september 2007 worden de werkzaamheden aan het wegvak uitgevoerd. Dit gebeurt dagelijks tussen 20.00 uur en 06.00 uur (nachtwerk) en tijdens 2 weekenden. Het verkeer wordt met borden omgeleid.

Beide provincies doen hun best om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Aan bepaalde overlast valt echter niet te ontkomen. Dit geldt voor zowel de weggebruiker als (in)direct aanwonenden c.q. bedrijven.

De belangrijkste maatregelen die uitgevoerd worden zijn:

*maatregelen om bermongelukken te voorkomen;
*het verbeteren van de herkenbaarheid van kruispunten en fietspadaansluitingen;
*het aanbrengen van verkeerslichten op twee kruispunten;
*het aanbrengen van nieuwe wegmarkering (conform het principe van Duurzaam Veilig).

Om aanwonenden en andere belangstellenden hierover te informeren organiseren de provincie Overijssel en de provincie Flevoland een inloopavond. Deze vindt plaats op woensdag 27 juni 2007 van 17.00 uur tot 20.00 uur in Hotel Restaurant ‘t Haasje, Flevoweg 90 in Kampen.

Men kan dan tekeningen inzien met een overzicht van de uit te voeren werkzaamheden, de omleiding en de tijdsplanning van uitvoering. Uiteraard is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan medewerkers van beide provincies. Meer informatie is te vinden op de internetsites van Overijssel & Flevoland.

De N307 is een onderdeel van de N23 "van A tot Z", de wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle. De provincies Flevoland, Overijssel en Noord-Holland zijn druk bezig met het verbeteren van deze verbinding. Dat is goed voor de economische ontwikkeling van de betrokken provincies en lost diverse verkeersknelpunten op.
Provincie:
Tag(s):