vrijdag, 21. september 2007 - 18:02

Werkzaamheden persleiding gaan hele weekend door

Zuid-Beveland

De werkzaamheden aan het vrijgraven van de persleiding gaan het hele weekend, dag en nacht, door. Er moet enkele duizenden kuub's er een lengte van circa 80 meter worden weggegraven. Pas dan kan gekeken worden waar de breuk precies zit en hoe die gerepareerd kan worden.

Op dit moment zijn vijf tankwagens ingezet. Eén wagen zuigt water op vanuit de bouwput om te voorkomen dat er nog meer afvalwater in de sloot terechtkomt. De andere wagens rijden vanaf drie verschillende locaties in Goes richting de zuiveringsinstallatie Willem Annapolder. Vanavond zullen er nog extra tankauto's worden ingezet. De drie plaatsen waar het rioolwater wordt opgezogen zijn:

- bij de Molen bij Kloetinge;
- hoek Industriestraat en Van Hertumweg bij Goes;
- rondweg West bij Goes.

Al deze locaties liggen buiten de kernen dus zal er niet of nauwelijks sprake zijn van overlast voor omwonenden.

Voor de langere termijn worden verschillende opties nader onderzocht. Het opengraven van de plek van de breuk zal waarschijnlijk verschillende dagen tot misschien zelfs een week in beslag nemen. Daarna moet de breuk ook nog worden gerepareerd.

Omdat die periode te lang is om de situatie alleen met tankauto’s onder controle te houden, worden diverse andere opties op dit moment onderzocht. Zo kan gedacht worden aan het inzetten van een mobiele pomp die het rioolwater naar een ander gemaal pompt of het aanleggen van een by-pass richting een ander gemaal. Alle inspanningen zijn erop gericht om te voorkomen dat de overstorten in bewoond gebied in werking zullen treden.
Provincie:
Tag(s):