dinsdag, 21. augustus 2007 - 10:43

Wervings-campagne brandweer groot succes

Marum

Onder het motto ‘Kom in actie in je eigen omgeving’ is de brandweer Marum in april de wervingscampagne gestart om het vrijwilligerskorps op peil te houden en tevens meer vrouwen bij de brandweer te krijgen. De campagne is begonnen met een mailing aan alle vrouwen in de gemeente tussen de 20 en 40 jaar.

Op 30 april stond het korps met een wervingsstand in winkelcentrum ‘De Wending’ in Marum, waar informatie werd gegeven over het werken als vrijwilliger bij de brandweer. Dinsdag 1 mei heeft de brandweer een voorlichtingsbijeenkomst voor belangstellenden georganiseerd in het gemeentehuis in Marum. De bijeenkomst is door 20 belangstellenden bezocht.

Tijdens de campagne heeft de brandweer in de lokale en regionale huis-aan-huis-bladen en op de gemeentelijke website geadverteerd. Er zijn speciale kaarten met teksten en een poster gemaakt, die zijn verspreid over de bibliotheken, winkels en andere plaatsen waar veel mensen komen.

Van de vrouwen die belangstelling hebben getoond en hebben gesolliciteerd naar de functie van brandweervrouw, zijn na de selectieprocedure uiteindelijk vier vrouwen benoemd door het college. Ze gaan vanaf september de Manschappenopleiding volgen. De vrouwen komen alle vier uit Marum .

De burgemeester, brandweercommandant en de vrijwillige brandweermannen zijn zeer blij met het behaalde resultaat. Ze verwachten met het aanstellen van de vier brandweervrouwen in de toekomst de beschikbaarheid van de brandweer nog beter te kunnen garanderen en daarmee nog beter toegerust te zijn op calamiteiten.
Provincie:
Tag(s):