donderdag, 29. november 2007 - 16:35

Westelijke Mijnstreek krijgt Veiligheidshuis

Geleen

Na eerder in Heerlen en Midden-Limburg, zal nu ook in de Westelijke Mijnstreek een Veiligheidshuis geopend worden. De burgemeesters van de vier regiogemeenten zullen vrijdag in Geleen de officiële openingshandeling verrichten. Het Veiligheidshuis ligt aan de Groenseijkerstraat.

Het Veiligheidshuis werkt voor de Regio Westelijke Mijnstreek en staat voor een breed veiligheidssamenwerkingsverband van regiogemeenten, politie en justitiepartners en ook tal van zorgpartners, die daarbij letterlijk onder één dak samenwerken. Om deze samenwerking te bezegelen is tijdens de opening ook het convenant persoonsgerichte aanpak door alle betrokken partners ondertekend. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de samenwerkingsketen gericht op het begeleiden van veelplegers vanuit het veiligheidshuis.

Er is 3,5 miljoen euro beschikbaar om het Veiligheidshuis te financieren. Dit bedrag komt vanuit de vier gemeenten, de regio Westelijke Mijnstreek, de Provincie, het Rijk en de betrokken zorginstellingen. Uit dit budget worden de veiligheidsprojecten en de bemensing van het Veiligheidshuis betaald. De gezamenlijk aanpak in en vanuit het ‘veiligheidshuis’ kost geld, maar zal uiteindelijk besparingen opleveren, omdat daders uit het criminele circuit en dus óók uit het justitiële en zorgcircuit worden gehaald.

Het Veiligheidshuis is gericht op de begeleiding van veelplegers, maar ook op daders van huiselijk geweld en de harde kern van jongeren die veel overlast veroorzaken.
Provincie:
Tag(s):